RESULTAT PROGRAMA BEQUES 2013 I 2014

El 99% dels estudiants i el 98% dels tutors consideren importantn que la Diputació oferisca la possibilitat de realitzar estes pràctiques remunerades 

El programa de pràctiques formatives en les Entitats Locals de la Província ve desenrotllant-se des de 1992 i s’emmarca dins del Conveni de col·laboració que tenen subscrit la Diputació Provincial de València, la Universitat de València i la Fundació Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT, i va ser renovat en data 26 de febrer de 2014.

Participació

Es van beneficiar 255 estudiants en més de 100 Entitats Locals de la Província de València.

Avaluació del Programa

Hem pretés conéixer la inserció professional que ha suposat el programa, el grau de satisfacció dels estudiants i tutors de les entitats locals, la importància que atorguen que la Diputació oferisca la possibilitat de realitzar estes pràctiques remunerades, així com el nivell de satisfacció amb la gestió realitzada.

Resultats

  • Les pràctiques han permés augmentar la formació al 91% dels estudiants.
  • El 90% dels estudiants es troben satisfets amb les seues pràctiques.
  • Les Pràctiques finançades per la Diputació han permés trobar ocupació al 8% dels estudiants (i el 17% en l’entitat local on van realitzar la pràctica) .
  • El 96% dels tutors estan satisfets amb els estudiants.
  • El 92% d’estudiants i tutors estan satisfets amb la gestió d’ADEIT.
  • El 99% dels estudiants i el 98% dels tutors consideren important que la Diputació oferisca la possibilitat de realitzar estes pràctiques remunerades.

RESULTAT PROGRAMA